Home

Assessment LVV vertrouwenspersoon

Prijs: 525,00

Let op! Om deel te kunnen nemen aan het praktijkexamen dient u het theorie-examen voldoende te hebben afgelegd.

Via de webshop

Uw examen boeken

Binnen 1 werkdag

U krijgt toegang tot de examenomgeving

l
Op een vastgesteld moment

Mondeling examen afleggen (30 min)

Binnen 6 weken

Uitslag per e-mail

Z
Binnen 6 weken na de uitslag

Geslaagd? Diploma