Home

Examens

Theorie-examen

Het theorie-examen LVV vertrouwenspersoon bestaat uit 30 gesloten vragen en duurt 45 minuten. Dit examen wordt afgenomen als Flextoets op een COEL-toetslocatie naar keuze. Er worden in dit theorie-examen verschillende onderwerpen getoetst waaronder relevante wetgeving met betrekking tot ongewenste omgangsvermogen en integriteit en taken, rollen en werkzaamheden van een vertrouwenspersoon. De cesuur voor dit examen is vastgesteld op 60%.

Assessment

Het Assessment LVV vertrouwenspersoon bestaat uit een mondeling assessment waarbij u in de rol van vertrouwenspersoon een opvanggesprek voert met een werknemer. De casus voor het opvanggesprek kan zich richten op een kwestie van ongewenste omgangsvormen of een integriteitskwestie. Het mondeling assessment wordt afgenomen bij Examenadviesburo in Nieuwegein. Het assessment duurt 30 minuten. Het mondeling examen wordt beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmodel met verschillende criteria. De criteria en informatie over de procedure van het assessment zijn terug te vinden in het handboek voor de kandidaat (zie tabblad Documenten). De cesuur voor dit examen is vastgesteld op 70%. Voor het afleggen van dit assessment dient eerst het theorie-examen voldoende te zijn afgerond.

Landelijk examen

 

Over de examens

Het landelijk examen bestaat uit twee gedeelten: het schriftelijke en het mondelinge gedeelte. Het schriftelijke deel bestaat uit gesloten vragen. Na een succesvolle afronding van dit onderdeel, kan het mondeling gedeelte plaatsvinden. Aan de hand van een casus wordt het mondeling examen door een assessor en een acteur afgenomen, dit betreft het eerste opvanggesprek. Is dit mondeling examen met goed gevolg afgesloten, dan kunt u zich inschrijven in het register bij Hobéon. Vanaf 1 januari 2024 kunt u alleen nog lid worden van de LVV als u gecertificeerd vertrouwenspersoon bent.

 

Examenreglement

Voor een nadere verdieping verwijzen wij naar de examenprocedure en het examenreglement. Hierin staan de procedures met betrekking tot de ontwikkeling, actualisatie, voorbereiding en uitvoering van examinering en de beoordeling van examens en periodieke evaluatie van examenresultaten met betrekking tot de examinering van de vertrouwenspersoon, zoals deze door Examenadviesburo B.V. wordt uitgevoerd.

Examenadviesburo

Examenadviesburo is dé examenorganisatie voor het examineren van vertrouwenspersonen in opdracht van SKV/LVV. Daarnaast examineert Examenadviesburo voor andere labels, onder andere SVMNIVO (vastgoedbranche), WFTNIVO (financiële dienstverlening) en STIBEX (boekhoudexamens). Examenadviesburo houdt zich uitsluitend bezig met examinering en niet met opleiden.

In de visie van Examenadviesburo kan vakbekwaamheid slechts objectief worden vastgesteld als de verantwoordelijkheid daartoe berust bij een persoon of instantie die niet verantwoordelijk is voor de voorafgaande opleiding en geen belang heeft bij het door kandidaten te behalen resultaat.

Bij Examenadviesburo werkt een team van ongeveer 40 personen. Vanuit het kantoor in Nieuwegein wordt de examenontwikkeling, examenuitvoering en examenverwerking aangestuurd en uitgevoerd. Examenadviesburo kenmerkt zich als een projectorganisatie; een netwerk van honderden deskundige freelancers levert en beoordeelt examenopgaven, heeft zitting in examencommissies, neemt theorie- en mondelinge examens af, corrigeert open examenwerk, beoordeelt scripties en dergelijke.

Het team van Examenadviesburo bestaat uit projectcoördinatoren (met naast vakinhoudelijke deskundigheid vooral een onderwijsdeskundige achtergrond), secretarieel medewerkers (onder andere organisatorische en logistieke werkzaamheden), een administratie, een IT-team en medewerkers van de klantenservice.